ZŠ Elementária

Základní charakteristikou školy je její neziskovost. Veškeré prostředky, které škola získává ve formě školného, státní dotace a sponzorských aktivit, musí být beze zbytku použity na úhradu potřeb školy.

Hlavní zdroje příjmů jsou dva: státní dotace a školné. Školné je splatné ve dvou půlročních splátkách, a to vždy k 10. 7. na I. pololetí a k 10. 1. na II. pololetí daného školního roku.

Ekonomika školy je kromě školného a dotací otevřena pro sponzorskou aktivitu s možností vzájemné spolupráce a dohod.

Vítáme každou pomoc, byť i malou a jsme vděčni každému, kdo pomoc škole nabídne.

Účet školy je veden u ČSOB Plzeň pod číslem 111996410/0300.

Děkujeme srdečně všem, kteří mají možnost škole pomoci.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.