Naše škola již tradičně nabízí v rámci družiny zájmové kroužky. V týdnu od 11.9 do 15. 9. mají děti možnost, si v rámci družiny, jednotlivé kroužky vyzkoušet. Od dalšího týdne již budou kroužky probíhat dle přihlášení. V případě nenaplnění kapacity se zájmový kroužek nebude konat.

*Kroužky ZUŠ – prosím plaťte na účet č. 230031152/0300

ČAS KONÁNÍ
DEN 7:30 - 8:15 13:45 – 14:30 14:30 – 15:15
po  

Náboženství

Hýbánky

 
út  

Deskostavitel

Sbor (12:45 – 14:30)*

 
st  

Dovedné ruce 1

Dovedné ruce 2

 
čt Němčina

Angličtina

Animátor

Dramaťáček – mladší žáci (1. a 2. )*
   

Dramaťák – starší žáci (3. – 5. )*

(do 16:00)

 

 

 

 

*Dramaťák – T. Topičová, Tel: 722 206 999

*Sbor – N. Erneher, Tel: 774 963 557

Náboženství – p. Žbánek, Tel: 605 333 014

Hýbánky – N. Mlezivová, Tel: 720 061 485

Animátor – V. Vášová, Tel: 721 138 387

Dovedné ruce 1 – V. Vášová, Tel: 721 138 387

Dovedné ruce 2 – M. Kašová, Tel: 605 339 738

Deskostavitel – M. Kašová, Tel: 605 339 738

Angličtina – K. Vybraněcová, Tel: 792 366 395

 

*Kroužky ZUŠ – prosím plaťte na účet č. 230031152/0300

Nabídka zájmových kroužků 2023/2024

Anotace ke kroužkům 2023/2024

Animátor – Veronika Vášová
Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Dovedné ruce – Veronika Vášová, Mgr. Marie Kašová
Stále něco vymýšlíš, vytváříš a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Jsou vítáni všichni žáci, kteří rádi modelují, malují, stříhají, lepí, navlékají, zdobí, zkrátka pro ty, co rádi sami vyrábějí nejrůznější ozdůbky a dárečky. Kroužek je určen pro malé i větší, pro každého se najde něco zajímavého, čím potěší sebe i své okolí. 

Deskostavitel – Mgr. Marie Kašová

Stavíš rád modely z nejrůznějších stavebnic nebo rád hraješ deskové hry? Pojď si s námi hrát a stavět. Můžeš si vybrat, jestli budeš stavět ze stavebnice Lego, Merkur, Meccano, Seva, Geomag, Georello, Boffin, SolarBot, ZOOB, Walachia atd. Nebo si můžeš přinést svoji oblíbenou stavebnici a představit ji ostatním. U her se můžeš těšit na strategické, postřehové hry nebo si můžeš vyrobit svou vlastní. Nahlédneme i do fyzikálních zákonů, ale hlavně se budeme bavit a hrát si!

Hýbánky – Mgr. Natálie Mlezivová
Tento kroužek je určen pro malé i velké nadšence do pohybu a tance. Náplní kroužku je základní taneční a pohybová průprava, kdy děti tančí na rytmické melodie a dětské písničky. Kromě správného držení těla se v průběhu kroužku naučí i lepší rovnováze, zvětší svůj rozsah pohybu a seznámí se se základy rytmiky. Pozornost je věnována také kooperaci a týmové spolupráci. Děti se mohou dále těšit na sportovně pohybové aktivity v různých podobách. Kroužek probíhá venku či uvnitř dle počasí a zvolených aktivit. Cílem je nabídnout dětem pestré aktivity a zábavnou formou je motivovat k pohybovým činnostem.

Anglický jazyk – Mgr. Krystyna Vybraněcová

V kroužku angličtiny se žáci budou hravou formou seznamovat se základy cizího jazyka. Výuka je postavena na přirozeném osvojování slovní zásoby a rozvoji komunikačních schopností žáků 1.-3. třídy. V hodinách využijeme různé ilustrace, básničky, říkanky, písničky a jazykové hry.  První a nejdůležitější úkol je, aby si žáci vypěstovali pozitivní přístup k učení cizího jazyka, který si postupně osvojí a nakonec ho budou aktivně používat.    

 

Německý jazyk – Eliška Houšková

Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy. Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž a trpělivé a neustálé opakování.

Náboženství - Žbánek
V náboženství se budeme v různé formě - povídání, film, obrázky - seznamovat se se základními biblickými příběhy (Adam a Eva, Noe a potopa, Abraham, Josef... a život Ježíš Krista), základními křesťanskými etickými principy (zlaté pravidlo) a křesťanským uměním. Výuka náboženství s křesťanstvím seznamuje, nikoli jej vnucuje. Výuka je přizpůsobena věku dětí, které se přihlásí. 

Pěvecký sbor - Erneker
Sborový zpěv je přirozeným prostředkem k rozvoji osobnosti. V rámci hravé kolektivní činnosti učí žáky podřizovat se celku a vede tak ke vzájemné odpovědnosti kolektivu. Žáci rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost, hudební paměť a učí se zpívat s doprovodem hudebního nástroje i bez něho.

Literárně–dramatický obor (Dramaťáček, Dramaťák) - Bc.T.Topičová
Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé. Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na  odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.