ZŠ Elementária

Jsme otevření. Rodiče mohou kdykoliv po předchozí domluvě navštívit vyučování a přesvědčit se o kvalitě výuky. Pokud chcete naší školu navštívit a podívat se na výuku, objednejte se na tel. 604 357 718.

Co dále nabízíme?

 • rodinné prostředí malé školy - od každého ročníku jedna třída- nízký počet žáků ve třídách - průměrně 14 žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • od 1. třídy výuka cizích jazyků
 • rodilý mluvčí v každé třídě
 • výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou
 • moderní vyučovací metody - projektové a skupinové vyučování
 • všechny třídy vybavené interaktivní tabulí
 • nová počítačová učebna s připojením na internet
 • školní doprava
 • pravidelný lyžařské pobyty a výuka snowboardingu (od 1. třídy)
 • pravidelný plavecký výcvik (od 1. třídy)
 • pravidelné ozdravné pobyty u moře a školy v přírodě (od 1. třídy)
 • doučování žáků v rámci školní i mimoškolní péče
 • v případě delší nemoci doučování žáka v domácím prostředí
 • volný přístup rodičů do vyučování
 • účast rodičů na školních i mimoškolních akcích
 • individuální příprava žáků pro studium na středních školách a gymnáziích
 • výuka etické výchovy
 • nepovinné hodiny křesťanské výuky
 • ranní a odpolední školní družina
 • odpolední aktivity (zájmové kroužky)
 • ozdravný program (plavání, lyže, ozdravná TV, škola v přírodě, ozdravné pobyty na horách, u moře
 • cyklovýlety,voda, in-line brusle, turistický kroužek (sobotní výlety do přírody)

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.