4. třída 2023/24

June 2023 Days of Awareness & Celebration - EDMO Blog

Organizace

5. 6. Zadání básně pro třídní kolo pro Den poezie - viz email

6. 6. Závěrečná písemná práce z matematiky

10.6.2024 knihovna

13. 6. Závěrečná písemná práce z českého jazyka

14. 6. Den poezie - třídní kolo

18.6. Den poezie - školní kolo

21.6. Slavnostní zakončení školního roku - rozdávání vysvědčení

              + závěrečná lekce plavání - rozdávání mokrého vysvědčení

24.6.-28.6.2024 Ozdravný pobyt v přírodě - Račí hrad

Organizace:

7. 5. Návštěva knihovny (od 10:45)

15. 5. Závěrečné fotografování

28. 5. Dopravní výchova - hřiště

Organizace:

1. 4. Velikonoční pondělí

2. 4. Teorie dopravní výchovy od 9:00 (s sebou: penál, svačina)

8. 4. Návštěva knihovny od 11:00

11. 4. Test VL (str. 5-14)

11. 4. Vzdělávací program Ve včelím úlu 

Od 15. 4. změna rozvrhu

17. 4. Čtvrtletní test z M

19. 4. Začátek plaveckého kurzu

24. 4. Čtvrtletní test z ČJ

25. 4. Návštěva Enviromentálního centra v Krsech (program Každý zná svůj strom)

Organizace:

4. 3. Návštěva knihovny od 10:45

12. 3. Teorie dopravní výchovy od 9:00 (s sebou: penál, svačina)

28. 3. (čtvrtek) Velikonoční prázdniny 

29. 3. Státní svátek (Velký pátek)

 

 

Organizace: 

1.2. Hasič ve škole (4. vyuč. hodina)

2.2. Pololetní prázdniny

5.1. Knihovna, beseda o dobrodružné literatuře (2. blok)

8.1. Test AJ - A sunny day

       Valentýnské dílničky

19. - 23. 2. Jarní prázdniny

27.2. Plzeňské pověsti - Animánie (85,- Kč)

 

Učivo:

 • MATEMATIKA

Počítání do 1 000 000 - sčítání a odčítání pod sebou, písemné násobení, písemné dělení

Obvod trojúhelníku a čtverce, zaokrouhlování

Geometrie: Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníku

 • ČESKÝ JAZYK       

Žánry písemného projevu - inzerát

Mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod)

Skloňování podst. jmen

 • PŘÍRODOVĚDA

Vlastnosti látek

Ekosystém pole a louky

 • VLASTIVĚDA

Finanční gramotnost, čas, příchod Slovanů

 • ANGLICKÝ JAZYK
 • Tematický okruh: Počasí - What´s the wether today? It´s windy, sunny, cold, hot, raining, snowing.

 

Organizace:

25. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

8.1. Návštěva knihovny

8.1. Pololetní práce z ČJ

11.1. test Vlastivěda (Vodstvo ČR, uč. 28-31)

12.1. test Přírodověda (Živočichové našich lesů, Příroda v zimě, Součásti neživé přírody, uč str. 25-31)

17.1. Pololetní práce z M

22. - 26. 1. Ozdravný pobyt v přírodě, penzion Lucie

31. 1. Výdej vysvědčení

         KINO PLAZA - vstupné 110 ,- Kč

         možnost občerstvení za 80,- Kč (Malý popcorn + Mattoni jemně perlivá/ Aquila neperlivá 0,5l nebo Malý popcorn + točená nápoj 0,3l nebo Malý popcorn + Toma džus 0,33l)

1.2. Hasič ve škole (1 vyuč. hodina, jinak dle rozvrhu)

2. 2. Pololetní prázdniny

 

ORGANIZACE:

7.12. Vánoční focení

         Návštěva knihovny( od 11:15)

8.12. Radovánek (45,- Kč)

14.12. Vánoční besídka v Parkhotelu

18.12. ICE ARÉNA (vstup 25,- Kč)

21.12. Vánoční dílničky

22.12. Vánoční besídka

 

UČIVO:

 • MATEMATIKA

Počítání do 10 000 - sčítání a odčítání pod sebou, písemné násobení, písemné dělení

Slovní úlohy

Zaokrouhlování na 10 000, 100 000

Geometrie: Rýsování rovnoběžek, kolmic

Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníku

 • ČESKÝ JAZYK       

Slovní druhy

Žánry písemného projevu: blahopřání 

Mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod)

Skloňování podst. jmen – základy

 • PŘÍRODOVĚDA

Životní podmínky

Rostliny a živočichové

Příroda v zimě

 • VLASTIVĚDA

Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, vliv krajiny na život lidí, životní prostředí

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU

Světové strany

 • ANGLICKÝ JAZYK

Tematický okruh: obchody a místa ve městě (supermarket, cinema, sports centre, clothes, shop, café, ..)

činnosti o dovolené (swimming, drinking, reading, diving, ...)

Gramatické jevy: Přítomný průběhový čas

He/She´s swimming..

Is he/she..? Yes, he/she is. No, he/she isn´t.

Who/What/Where is..

 

 

 

Organizace:

2.11. Knihovna

7.11. 1. čtvrtletní test ČJ

10.11. test Přírodověda

15. 11. 1. čtvrtletní test M

17. 11. Státní svátek

27. - 29. 11. Třídní schůzky (tabulka na emailu)

7.12. Vánoční focení

 

Organizace:

4.10. Logická olympiáda (6. vyučovací hodina)

5.10. Knihovna (s sebou: 60,- registrační poplatek + knihy na vrácení)

17.10. Animánie - výukový program "Gramatika obrazem" 

19. 10. Exkurze do Prahy (Národní technické muzeum)

24. 10. Halloweenské dílničky

24.-25.10. Halloweenské přespávání (podrobné info dostanete emailem)

26.10.-27.10. Podzimní prázdniny

 

Organizace:

Pondělí 4.9. 2023 - Slavnostní zahájení školního roku proběhne v naší 4. třídě (jsme stále ve stejné třídě) v 8:30 a společně strávíme jednu vyučovací hodinu. První školní den si žáci do školy přinesou pouze přezůvky a aktovku, svačin a pití. Vyučování končí v 9:15 a žáci se přesunou do družiny. Do jídelny žáci odchází v 10:00. Družina je otevřena do 15:00.

Úterý 5.9.2023 bude probíhat výuka od 8:30 do 12:00, odpolední vyučování odpadá. Družina je otevřena do 16:00.

Od 6.9. probíhá vyučování podle rozvrhu.

7.9. KNIHOVNA

8.9. Dny vědy a techniky (s sebou: 2 lístky na tramvaj/Plzeňku, pokrývku hlavy, pití, svačinu, penál)

do 22.9. registrace do Logické olympiády

11.- 15.9. Možnost vyzkoušet si zájmové kroužky

19.9. Lesní pedagogika, s sebou: sportovní oblečení, pití, svačina, jablka a mrkev pro daňky

27.9. Projektový den - sv. Václav

28.9. Státní svátek - Den české státnosti

29.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Organizace:

30. 5. Test z AJ 

1.6. Den dětí

5.6. Návštěva představení Šťastný princ, Malostranská beseda, vstup 100,-Kč,

bude zrušen oběd

6.6. Závěrečný test z matematiky

7.6. Focení

13.6. Závěrečný test z českého jazyka

15.6. Test z PRV (rostliny a živočichové)

19.6. Jdeme do ZOO - Cesta do Afriky (výukový program, cena 150,-)

20.6. Třídní kolo Superstar, knihovna

21.6. Školní kolo Superstar

22.6. úklid třídy (větší tašku s sebou)

23.6. Vysvědčení (výuka do 12:00)

26.-30.6. Škola v přírodě

Organizace:

1.5. státní svátek

8.5. státní svátek

15.5. Škola bojových umění (sportovní oblečení)

15.5. Třídní schůzky (bude poslána tabulka)

16.5. Návštěva knihovny

17.5. Radovánek (Od rostliny ke skále, 45,- Kč)

19.5. Dopravní hřiště (s sebou sportovní oblečení a helma)

Organizace:

3.4. Vyhlášení soutěže "Moje velikonoční vajíčko"

4.4. test AJ (Bug cafe, Animal safari)

5.4. Velikonoční dílničky (2. blok)

6. - 10. 4. Velikonoční prázdniny

12. 4. Radovánek - dopravní výchova, teorie

13.4. 3. čtvrtletní test z ČJ

17.4. Škola bojových umění (s sebou lístek na tram./Plzeňka; sportovní oblečení bez tenisek)

20. 4. 3. čtvrtletní test z M

27. 4. 3. čtvrtletní test z PRV

Organizace:

3.3. Maškarní rej

7.3. Aj test (slovní zásoba: body, head, arms, legs, hands, feet; shoes, T-shirt, jacket, hat, jumper, skirt

                                      I have got.. , I haven´t got,, This is my.. , Who´s this? It´s Nick´s.)

27.-31.3. Přinášení výrobků do soutěže Velikonoční vajíčko

28. 3. Návštěva knihovny

31.3. Den "bláznivých" účesů 

3. 4. Vyhlášení vítěze soutěže "Velikonoční vajíčko"

 

Učivo:

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Tvarosloví

Matematika

 • Rýsování přímek, průsečík přímek, kruh a kružnice
 • čísla 0 - 1000
 • Opakování násobilky 0-10
 • Sčítání a odčítání pod sebe

Prvouka 

 • Lidé a společnost
 • Neživá příroda
 • Život na zemi

Anglický jazyk

Tematický okruh: jídlo (pizza, chips, salad, vegetables, potatoes, fish, sausages, chicken, cereal, bureger(s), eggs, icecream, yoghurt, chocolate, apple(s), orange(s), banana(s))

Odpovědi na otázky :

What do you like for (breakfast/lunch/dinner)? - I like...

Do you like...? Yes, I do./ No, I don´t.

What´s your favorite (food)?

Do you like this?

 

Organizace:

31.1. Kino (vstup: 99,-Kč), Předání vysvědčení

2.2.Radovánek  (Zvědavá kapka, vstup: 45,-)

3.2. Pololetní prázdniny

od 6.2. Plavání (s sebou v batůžku: plavky, ručník, plavecká čepice, nepromokavé přezůvky, svačina)

9.2. Knihovna

13.-17.2. Jarní prázdniny

 

Organizace:

9.1. Pololetní test ČJ

12.1. Návštěva knihovny

12.1. Pololetní test M

18.1. Pololetní test PRV

19.1. Bezpečně o dopravě

23.-27.1. Sportovní a ozdravný pobyt - penzion Lucie

31.1. Rozdání vysvědčení

         Kino Plaza (Velký červený pes Clifford, vstup 99,- Kč)

3.2. Pololetní prázdniny

 

Organizace:

1.12. Vánoční fotografování 

5.12. Mikulášská nadílka, mikulášské učení (žáci si mohou přinést na výuku čertovské - andělské doplňky)

7.12. L-klub divadelní představení Povídání o Vánocích (cena 55,- Kč)

15.12. Návštěva knihovny

19.12. Vánoční besídka (dopoledne nácvik v Park hotelu, lístky MHD nebo Plzeňskou kartu) 

20.12. Bruslení Ice aréna (cena 50,- Kč, možnost zapůjčení bruslí přímo na místě)

21.12. Vánoční učení, vánoční dílničky 

22.12. Třídní vánoční besídka (posezení, cukroví, dárečky, vánoční zvyky)

23.12. 2022-2.1. 2023 Vánoční prázdniny (vyučování začne 3.1. 2023)

 

Organizace

2.11. Radovánek - Povídání o lese

3.11. Návštěva knihovny

10.11. Čtvrtletní test ČJ

16.11. Čtvrtletní test M

17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18. 11. Ředitelské volno

21.11. čtvrtletní test PRV

23.11. Třídní schůzky

Organizace

4. 10. Sofronka - lesní pedagogika, s sebou mrkev a jablka pro daňky :)

5. 10. logická olympiáda - plnění

6. 10. knihovna

20. 10. Škola bojových umění, prevence šikany (50,- Kč, 2 lístky na tramvaj/Plzeňka; sportovní oblečení)

24. 10. Halloweenský večerní program + přespávání ve škole

25. 10. Halloweenské dílničky

26. - 28. 10. Podzimní prázdniny


Organizace

 • 1.9. Slavnostní zahájení školního roku
 • od 5.9. zahájení kroužků (1. týden kroužky na vyzkoušení)
 • 6.6. Návštěva knihovny
 • 9.9. Výstava hub - ARBORETUM SOFRONKA
 • do 22. 9. Registrace do Logické olympiády
 • 28.9. Státní svátek (Den české státnosti)

1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 (1 vyučovací hodina 8.30-9.15)

S sebou přezůvky, penál  a desky na formuláře (přihláška do družiny, uvolnění žáka, atd.)

Školní družina v provozu 6.30-16.00 (tento den nebude oběd, dejte prosím dětem větší svačinu).

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.