Novinky

 

Podmínky přijetí

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k  zápisům.

Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního testu, pohovoru a kresby. Zápis probíhá formou pohovoru a hry. Rodiče mohou být přítomni.

Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku. Všem rodičům, jejichž děti jsou do školy přijaty, je předložena smlouva o podmínkách školní docházky žáků pro následující školní rok. Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývajícími ze smlouvy. Na základě smlouvy je možno se s rodiči dohodnout i na individuálních možnostech a postupech přispívajících k optimálnímu rozvoji a růstu vzdělanosti dítěte.

Kritéria pro přijímání ke vzdělávání v ZŠ Elementária:

1. Splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Elementária.

2. Přítomnost dítěte u zápisu.

3. Sourozenec ve škole.

4. Kapacita školy.

Počet žáků, které je možné přijmout: 15 
 

Školné činí (2023/2024 - pro šk. rok 2024-2025 bude upřesněno):

  • pro žáky I. stupně: 8 860,- na pololetí, 17 720,- na rok
  • pro žáky II. stupně: 10 090,- na pololetí, 20 180,- na rok

Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy na jedno pololetí (do 10. 7. a 10. 1.).
Platby školného se provádí bezhotovostním převodem na účet školy:  111 996 410 / 0300, variabilním symbolem je rodné číslo dítěte,  do zprávy pro příjemce se uvádí jméno dítěte a třída.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.